Spotkanie w Willi Poranek

Wspaniałe spotkanie w Willi Poranek - dziękuję Oldze Grygier-Siddons za zaproszenie i moderację, a wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za zaangażowanie i żywą dyskusję!